Monday, December 22, 2008

UP THE REPUBLIC - OUR DAY WILL COME !

NOLLAIG SHONA DAR LEITHEOIRI !

Ar eagle an dearmaid ....

Ba bhrea an rud e siocháin bhuan bunaithe ar an gceart a bheith againn in Éireann . Is i an bronntanas is fearr a d'fheadfaimis a thabhairt duinn fein agus dar gclann .

Coinniodh an ceart agus an tsiocháin uainn le breis agus ocht gcead bliain , de bharr ionradh , forghabhail agus miriaradh na Sasanach. Socrú ar bith a dheantar in ainm mhuintir na hÉireann agus a ghlacann le riail Shasana agus a dhaingnionn an chriochdheighilt , ni thig leis an ceart na an tsiocháin bhuann a bhunu .

Ni dheanfaidh se ach la na siochána buaine a chur ar an mhear fhada agus an bhunfhadb a thabhairt do ghluin eile . Tharla se seo cheana nuair a siniodh Conradh 1921 agus cuireadh siar ar mhuintir na hÉireann e in ainm na siochána . Is mór ag Sinn Féin Poblachtach Éire a bheith saor agus daonlathach , an cuspoir ceanna a bhi i gceist ag Wolfe Tone agus ag na Poblachtaigh uile anuas go dti 1916 agus an la ata inniu ann .

Rinne a lan fear agus ban croga iobairti mora , thug a mbeatha fiu , ar son na cuise uaisle seo .


CEART . SAOIRSE. DAONLATHAS .

-----------------


A PEACEFUL CHRISTMAS TO OUR READERS !

Least we forget ....

A just and permanent peace in Ireland is most desirable . It is the greatest gift we could give to ourselves and our children . We have been denied justice and peace for more than eight centuries , because of English invasion , occupation and misrule of our country .

Any arrangement which , in the name of the Irish people , accepts English rule and copperfastens the Border , will not bring justice and lasting peace . It will only postpone the day of permanent peace , handing over the basic problem to another generation .

This happened before when the Treaty of 1921 was signed and was forced on the Irish people in the name of peace . Republican Sinn Féin cherishes the objective of a free , democratic Ireland , as envisaged by Wolfe Tone and all Republicans down to 1916 and our own day . Many brave men and women sacrificed a lot , even their lives , for this noble Cause .


JUSTICE . FREEDOM . DEMOCRACY .
(From the '1169...' Crew , December 2008. PLEASE NOTE : we are on a short break from normal posting , although we will post details of how the CABHAIR swim went and possibly a few other posts. We will return to 'normal' early in the New Year. Go raibh maith agat! Sharon.)